FAQ hittemelder FITH-230RF of FITH-230RFL

Ik heb een FITH-230RF of FITH-230RFL

Hittemelder draadloos koppelen hoe doe ik dat?

Dit model hittemelder kan draadloos gekoppeld worden met rookmelders FIT-230RF(L) en de autonome rookmeldeFIT-10YRF tot maximaal 20 stuks. Het hangt van de productiedatum van de te koppelen rookmelders af of u deze kunt koppelen. Dit kan bij een productiedatum vanaf 15-03-2021.

Meer informatie hierover kunt u vinden:
in de gebruiksaanwijzing
in de datasheet koppelen Rook- en Hittemelders FIT-RF serie en
in de instructievideo.

Wij adviseren ten stelligste het installeren van de melders te laten uitvoeren door een bevoegde elektricien.

Ik wil een rook- of hittemelder toevoegen aan een bestaande groep:

U heeft draadloos gekoppelde rookmelders hangen van het model FIT-10YRF, FIT-230RF(L) en/of hittemelders FITH-230RF(L) en u wilt een rookmelder of hittemelder toevoegen of vervangen.

Gebruik dan onderstaande procedure voor het ontkoppelen en daarna opnieuw koppelen van de melders.

Klik hier voor de procedure

Let op! Deze procedure werkt alleen bij rookmelders met een productiedatum vanaf 15-03-2021. Deze melders hebben een knopje aan de zijkant van de melder.

Heeft u een melder hangen met productiedatum ouder dan 15-03-2021, dan heeft de melder geen knopje aan de zijkant en werkt de procedure niet. Neem dan contact met ons op.