FAQ rookmelder ASD-10

Ik heb een ASD-10

Mijn rookmelder piept:

1 piepje per 40 seconden:

De batterijspanning daalt: de rookmelder dient vervangen te worden.

3 piepjes per 40 seconden:

De rookmelder hangt in direct licht, verplaats de rookmelder.

Vals alarm; luid pulserend alarmgeluid:

Vals alarm bij rookmelders wordt zeker na een periode van goed functioneren veroorzaakt door stof(deeltjes) in de rookkamer of de rookmelder hangt op een verkeerde plek.

Klik hier voor het overzicht van de te vermijden plaatsen voor rookmelders: (document koppelen)

Stof in de rookkamer valt niet onder de garantie van de rookmelder.

Om vals alarm te voorkomen, dient de rookmelder minimaal maandelijks schoon gezogen te worden, zie uw gebruiksaanwijzing. Voor het onderhoud hoeft u de rookmelder niet van het plafond te halen, het volstaat wanneer u met de borstel op de lange stang van de stofzuiger langs de zijkant van de rookmelder schoon zuigt.

Wat u nu kunt proberen is de rookmelder grondig schoon te zuigen met de zachte borstel van de stofzuiger.

Plaats vervolgens de rookmelder terug op de bevestigingsbeugel en test deze.

Mocht na het uitvoeren van bovenstaande procedure de rookmelder toch nog steeds vals alarm blijven geven, kunt u proberen perslucht te gebruiken om de rookkamer stofvrij te maken.

Lukt dit ook niet dan dient de rookmelder vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Vervanging batterij:

Deze rookmelder heeft een vaste batterij, deze kan niet vervangen worden. U dient de hele rookmelder te vervangen.

Rookmelder doorkoppelen:

Dit model rookmelder kan niet gekoppeld worden.