FAQ rookmelder FIT-230RF of FIT-230RFL

Ik heb een FIT-230RF of FIT-230RFL

Mijn rookmelder piept:

1 piepje per minuut:

Dit betekent dat de batterij bijna leeg en vervangen dient te worden. Dit signaal zal 30 dagen klinken.

Druk kort op de testknop om dit signaal te stoppen voor 10 uur.

Batterij vervangen:

 • Schakel de stroom uit
 • Haal de rookmelder van het bodemplaatje
 • Verwijder de batterij.
 • Druk op de testknop totdat er geen licht- en geluidssignalen meer zijn. Dit om het laatste beetje stroom uit de rookmelder te verwijderen. Hierdoor kan de rookmelder zichzelf correct resetten.
 • Zuig de rookmelder grondig met de stofzuiger schoon. Dit wordt geadviseerd maandelijks te doen om vals alarm te voorkomen. Bij maandelijks onderhoud hoeft men de rookmelder niet van het plafond te halen, het kan ook door gebruik te maken van de lange stang van de stofzuiger.
 • Plaats een nieuwe batterij in de rookmelder. ATTENTIE: LET OP DE PLUS EN DE MIN
 • Laat de rookmelder 10 seconden liggen.
 • Gebruik de testknop om uw rookmelder te testen.
 • Plaats de rookmelder terug op het bodemplaatje.
 • Schakel de stroom aan.

2 piepjes per minuut:

De rookmelder detecteert een defect en dient vervangen te worden door een nieuwe rookmelder.

3 piepjes per uur:

Een van de gekoppelde rookmelders heeft een zwakke batterij.

Luid pulserend alarmgeluid zonder dat het rode LED knippert:

Een van de gekoppelde rookmelders genereert een alarm.

Vals alarm, luid pulserend alarmgeluid en een knipperend rood LED:

Vals alarm bij rookmelders wordt zeker na een periode van goed functioneren veroorzaakt door stof(deeltjes) in de rookkamer of de rookmelder hangt op een verkeerde plek.

Klik hier voor het overzicht van de te vermijden plaatsen voor rookmelders.

Stof in de rookkamer valt niet onder de garantie van de rookmelder.

Om vals alarm te voorkomen, dient de rookmelder minimaal maandelijks schoon gezogen te worden, zie uw gebruiksaanwijzing. Voor het onderhoud hoeft u de rookmelder niet van het plafond te halen, het volstaat wanneer u met de borstel op de lange stang van de stofzuiger langs de zijkant van de rookmelder schoon zuigt.

Wat u nu kunt proberen is de rookmelder grondig schoon te zuigen met de zachte borstel van de stofzuiger.

 • Schakel de stroom uit
 • Haal de rookmelder van het bodemplaatje
 • Verwijder de batterij.
 • Druk op de testknop totdat er geen licht- en geluidssignalen meer zijn. Dit om het laatste beetje stroom uit de rookmelder te verwijderen. Hierdoor kan de rookmelder zichzelf correct resetten.
 • Zuig de rookmelder grondig met de stofzuiger schoon.
 • Plaats de batterij terug in de rookmelder. ATTENTIE: LET OP DE PLUS EN DE MIN
 • Laat de rookmelder 10 seconden liggen.
 • Gebruik de testknop om uw rookmelder te testen.
 • Plaats de rookmelder terug op het bodemplaatje.
 • Schakel de stroom aan.

Mocht na het uitvoeren van bovenstaande procedure de rookmelder toch nog steeds vals alarm blijven geven, kunt u proberen perslucht te gebruiken om de rookkamer stofvrij te maken.

Lukt dit ook niet dan dient de rookmelder vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Onderhoud van uw rookmelder:

 • Test uw rookmelder maandelijks en na een periode van afwezigheid
 • Zuig de melder regelmatig (1 maal per maand) schoon met de zachte borstel van de stofzuiger

Vervanging batterij:

Deze rookmelder heeft een vervangbare 9V back-up batterij. Deze back-up batterij waarborgt bij stroomuitval de werking van uw rookmelder. Gemiddeld vinden er per jaar meer dan 2.000 woningbranden plaats die ontstaan in de meterkast. De back-up batterij zorgt ervoor dat uw rookmelder bij stroomuitval blijft functioneren.

Batterij vervangen:

 • Schakel de stroom uit
 • Haal de melder van het bodemplaatje
 • Verwijder de batterij.
 • Druk op de testknop totdat er geen licht- en geluidssignalen meer zijn. Dit om het laatste beetje stroom uit de melder te verwijderen. Hierdoor kan de melder zichzelf correct resetten.
 • Zuig de melder grondig met de stofzuiger schoon. Dit wordt geadviseerd maandelijks te doen om vals alarm te voorkomen. Men hoeft hiervoor niet de melder van het plafond te halen, het kan ook door gebruik te maken van de lange stang van de stofzuiger.
 • Plaats een nieuwe batterij in de melder. ATTENTIE: LET OP DE PLUS EN DE MIN
 • Laat de melder 10 seconden liggen.
 • Gebruik de testknop om uw melder te testen.
 • Plaats de rookmelder terug op het bodemplaatje.
 • Schakel de stroom aan.

Rookmelder doorkoppelen:

Dit model rookmelder kan draadloos gekoppeld worden tot maximaal 20 stuks. Het hangt van de productiedatum van de rookmelder af hoe u deze kunt koppelen.

Vanaf productiedatum 15-03-2021 kan dit model rookmelder draadloos gekoppeld worden met hittemelders FITH-230RF(L) en de autonome rookmeldeFIT-10YRF.

Meer informatie hierover kunt u vinden:
in de gebruiksaanwijzing
in de datasheet koppelen Rook- en Hittemelders FIT-RF serie en
in de instructievideo.

Rookmelders met productiedatum t/m 01-09-2020 worden gekoppeld via de DIP Switch, zie hier de gebruiksaanwijzing.

Wij adviseren ten stelligste het installeren van de rookmelder te laten uitvoeren door een bevoegde elektricien.

Ik wil een rook- of hittemelder toevoegen aan een bestaande groep:

U heeft draadloos gekoppelde rookmelders hangen van het model FIT-10YRF, FIT-230RF(L) en/of hittemelders FITH-230RF(L) en u wilt een rookmelder of hittemelder toevoegen of vervangen.

Gebruik dan onderstaande procedure voor het ontkoppelen en daarna opnieuw koppelen van de melders.

Klik hier voor de procedure

Let op! Deze procedure werkt alleen bij rookmelders met een productiedatum vanaf 15-03-2021. Deze melders hebben een knopje aan de zijkant van de melder.

Heeft u een melder hangen met productiedatum ouder dan 15-03-2021, dan heeft de melder geen knopje aan de zijkant en werkt de procedure niet. Neem dan contact met ons op.