FAQ rookmelder SD218

Ik heb een SD218

Mijn rookmelder piept:

1 piepje per 30 seconden:

Dit betekent dat de batterij bijna leeg is en vervangen dient te worden. Dit signaal zal 30 dagen klinken.

Batterij vervangen:

  • Haal de melder van de bodemplaat
  • Verwijder de batterij.
  • Druk enkele seconden op de testknop om de reststroom te verwijderen.
  • Plaats de nieuwe batterij in de melder (let op de plus en de min).
  • Gebruik alleen de aanbevolen batterijen.
  • Test de melder, door enkele seconden op de testknop te drukken. Een luid pulserend geluid zal linken die vanzelf stopt wanneer de testknop niet meer ingedrukt is.
  • Plaats de melder op de bodemplaat.

Een piep signaal zonder dat het rode LED lichtje oplicht:

Dit betekent dat de melder niet goed functioneert en vervangen dient te worden.

Vals alarm, luid pulserend alarmgeluid:

Vals alarm bij rookmelders wordt zeker na een periode van goed functioneren veroorzaakt door stof(deeltjes) in de rookkamer of de rookmelder hangt op een verkeerde plek.

Klik hier voor het overzicht van de te vermijden plaatsen voor rookmelders: (document koppelen)

Stof in de rookkamer valt niet onder de garantie van de rookmelder.

Om vals alarm te voorkomen, dient de rookmelder minimaal maandelijks schoon gezogen te worden, zie uw gebruiksaanwijzing. Voor het onderhoud hoeft u de rookmelder niet van het plafond te halen, het volstaat wanneer u met de borstel op de lange stang van de stofzuiger langs de zijkant van de rookmelder schoon zuigt.

Wat u kunt proberen is de rookmelder grondig schoon te zuigen met de zachte borstel van de stofzuiger.

Plaats vervolgens de rookmelder terug op de bevestigingsbeugel en test deze.

Mocht na het uitvoeren van bovenstaande procedure de rookmelder toch nog steeds vals alarm blijven geven, kunt u proberen perslucht te gebruiken om de rookkamer stofvrij te maken.

Lukt dit ook niet dan dient de rookmelder vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Onderhoud van uw rookmelder:

  • Test uw rookmelder maandelijks en na een periode van afwezigheid
  • Zuig de melder regelmatig (1 maal per maand) schoon met de zachte borstel van de stofzuiger

Vervanging batterij:

Deze rookmelder heeft een vervangbare 9V Carbon-Zinc batterij.
– Haal de melder van de bodemplaat
– Verwijder de batterij
– Druk enkele seconden op de testknop om de reststroom te verwijderen
– Plaats de nieuwe batterij in de melder (let op de + en de -)
– Gebruik alleen de aanbevolen batterijen, zie de gebruiksaanwijzing
– Druk op de testknop om de melder te testen, een luid pulserend geluid zal klinken tot de  testknop wordt losgelaten
– Plaats de melder op de bodemplaat

Rookmelder doorkoppelen:

Dit model rookmelder kan niet gekoppeld worden.