FAQ rookmelder ASD-5

Ik heb een ASD-5

Mijn rookmelder piept:

1 piepje per 40 seconden:

De batterijspanning daalt: de batterijen dienen vervangen te worden.

  • Haal de rookmelder van de bevestigingsbeugel en verwijder de batterijen.
  • Druk enkele seconden op de testknop om het laatste beetje reststroom te verwijderen.
  • Zuig deze grondig schoon. Wij wijzen u erop dat u nooit de rookmelder mag open schroeven omdat hierdoor uw garantie vervalt.
  • Plaats nieuwe batterijen in de rookmelder (let op de + en de -) en test deze.
  • Plaats de rookmelder weer terug op de bevestigingsbeugel.

3 piepjes per 40 seconden:

Dit betekent dat de rookkamer van uw melder vervuild is en dat de melder schoon gezogen moet worden.

Haal de melder van de bevestigingsbeugel en verwijder de batterijen.
Druk enkele seconden op de testknop om het laatste beetje reststroom te verwijderen.
Zuig deze grondig schoon. Wij wijzen u erop dat u nooit de rookmelder mag open schroeven omdat hierdoor uw garantie vervalt.
Plaats de batterijen terug in de rookmelder en test deze.
Plaats de melder weer terug op de bevestigingsbeugel.

Vals alarm, luid pulserend alarmgeluid:

Vals alarm bij rookmelders wordt zeker na een periode van goed functioneren veroorzaakt door stof(deeltjes) in de rookkamer of de rookmelder hangt op een verkeerde plek.

Klik hier voor het overzicht van de te vermijden plaatsen voor rookmelders.

Stof in de rookkamer valt niet onder de garantie van de rookmelder.

Om vals alarm te voorkomen, dient de rookmelder minimaal maandelijks schoon gezogen te worden, zie uw gebruiksaanwijzing. Voor het onderhoud hoeft u de rookmelder niet van het plafond te halen, het volstaat wanneer u met de borstel op de lange stang van de stofzuiger langs de zijkant van de rookmelder schoon zuigt.

Wat u kunt proberen is de rookmelder grondig schoon te zuigen met de zachte borstel van de stofzuiger.

Plaats vervolgens de rookmelder terug op de bevestigingsbeugel en test deze.

Mocht na het uitvoeren van bovenstaande procedure de rookmelder toch nog steeds vals alarm blijven geven, kunt u proberen perslucht te gebruiken om de rookkamer stofvrij te maken.

Lukt dit ook niet dan dient de rookmelder vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Onderhoud van uw rookmelder:

Vervanging batterijen:

Haal de rookmelder van de bevestigingsbeugel en verwijder de batterijen.
Druk enkele seconden op de testknop om het laatste beetje reststroom te verwijderen.
Zuig deze grondig schoon. Wij wijzen u erop dat u nooit de rookmelder mag open schroeven omdat hierdoor uw garantie vervalt.
Plaats de nieuwe batterijen in de rookmelder (let op de + en de -) en test deze.
Plaats de rookmelder weer terug op de bevestigingsbeugel.

Rookmelder doorkoppelen:

Dit model rookmelder kan niet gekoppeld worden.