FAQ rookmelder FIT-10YRF

Ik heb een FIT-10YRF

Mijn rookmelder piept: 

1 piepje per 40 seconden:

Een beep signaal elke 40 seconden betekent dat de batterij bijna leeg is en dat de rookmelder vervangen dient te worden. Dit signaal zal 30 dagen klinken

Vals alarm, luid pulserend alarmgeluid:

Vals alarm bij rookmelders wordt zeker na een periode van goed functioneren veroorzaakt door stof(deeltjes) in de rookkamer of de rookmelder hangt op een verkeerde plek.

Klik hier voor het overzicht van de te vermijden plaatsen voor rookmelders: 

Stof in de rookkamer valt niet onder de garantie van de rookmelder.

Om vals alarm te voorkomen, dient de rookmelder minimaal maandelijks schoon gezogen te worden, zie uw gebruiksaanwijzing. Voor het onderhoud hoeft u de rookmelder niet van het plafond te halen, het volstaat wanneer u met de borstel op de lange stang van de stofzuiger langs de zijkant van de rookmelder schoon zuigt.

Wat u kunt proberen is de rookmelder grondig schoon te zuigen met de zachte borstel van de stofzuiger.

Plaats vervolgens de rookmelder terug op de bevestigingsbeugel en test deze.

Mocht na het uitvoeren van bovenstaande procedure de rookmelder toch nog steeds vals alarm blijven geven, kunt u proberen perslucht te gebruiken om de rookkamer stofvrij te maken.

Lukt dit ook niet dan dient de rookmelder vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Onderhoud van uw rookmelder:

Zuig de melder regelmatig (1 maal per maand) schoon met de zachte borstel van de stofzuiger. Daarnaast kunt u het rookalarm met een iets vochtige doek schoonmaken.

Test uw rookmelders maandelijks en ook na een langere periode van afwezigheid zoals vakantie enz.
• Controleer of het rode lampje ongeveer elke minuut knippert. Wanneer dit niet het geval is dient deze rookmelder vervangen te worden.
• Druk ± 3 seconden, bij een enkele melder en tot 20 seconden bij draadloos gekoppelde melders op de testknop om de rookkamer, elektronische delen en sirene te testen. Er klinkt nu een luid pulserend alarm (het niveau is minimaal 85 dB op 3 meter afstand). Een rood lampje zal, wanneer de sirene klinkt, tijdens deze test snel knipperen. Door op de testknop te drukken simuleert u het effect van rook bij brand. Dit is de beste manier om te testen of uw rookmelder correct functioneert.

Vervanging batterij:

Deze rookmelder  heeft een vaste batterij, deze kan niet vervangen worden. U dient de hele rookmelder te vervangen.

Rookmelder doorkoppelen:

Deze rookmelder kan draadloos gekoppeld worden met de rookmelders FIT-230RF(L) en hittemelders FITH- 230RF(L) serie.

Het hangt van de productiedatum van de te koppelen rookmelders af of u deze kunt koppelen. Dit kan bij een productiedatum vanaf 15-03-2021.

Meer informatie hierover kunt u vinden:
in de datasheet koppelen Rook- en Hittemelders FIT-RF serie en in de instructievideo hoe u de melders draadloos kunt koppelen.

Ik wil een rook- of hittemelder toevoegen aan een bestaande groep:

U heeft draadloos gekoppelde rookmelders hangen van het model FIT-10YRF, FIT-230RF(L) en/of hittemelders FITH-230RF(L) en u wilt een rookmelder of hittemelder toevoegen of vervangen.

Gebruik dan onderstaande procedure voor het ontkoppelen en daarna opnieuw koppelen van de melders.

Klik hier voor de procedure

Let op! Deze procedure werkt alleen bij rookmelders met een productiedatum vanaf 15-03-2021. Deze melders hebben een knopje aan de zijkant van de melder.

Heeft u een melder hangen met productiedatum ouder dan 15-03-2021, dan heeft de melder geen knopje aan de zijkant en werkt de procedure niet. Neem dan contact met ons op.