FAQ rookmelder ASD-10Q

Ik heb een ASD-10Q

ASD-10Q vanaf 2020

ASD-10Q tot en met 2019

Mijn rookmelder piept:

1 piepje per 40 seconden of 1 piepje op onregelmatige tijden:

Als de rookmelder ouder is dan 10 jaar dan dient deze vervangen te worden. Wanneer uw rookmelder niet ouder is dan 10 jaar en geen langdurig (meer dan 3 uur) vals alarm heeft laten klinken, betekent een piepje per minuut dat er een batterij probleem wordt gedetecteerd. Waarschijnlijk is/zijn de rookmelder(s) niet binnen 14 maanden na productie datum geïnstalleerd of heeft u is/zij de rookmelder(s) niet vanaf installatie met regelmaat getest. Hoewel de ASD-10Q is voorzien van een chip die de batterij wekelijks licht activeert, is dit bij sommige batterijen helaas niet voldoende en dienen deze met regelmaat geactiveerd te worden door de rookmelder te testen. Dit wordt sowieso aanbevolen minimaal een keer per maand te doen ter bevestiging van het goed functioneren van de rookmelder.

Wij adviseren u de volgende procedure uit te voeren:

Druk enkel seconden op de testknop van uw rookmelder (de rookmelder moet wel geactiveerd zijn), een luid pulserend geluid zal klinken ten teken dat uw melder goed functioneert, laat dit geluid 15-20 seconden lang klinken. Dit geluid stopt wanneer u de testknop niet meer ingedrukt houdt.

Herhaal dit nog 1 en 2 weken later om de al licht gepassiveerde batterij te depassiveren.

Waarschijnlijk zal uw rookmelder wanneer u deze vanaf heden met regelmaat test, niet meer het batterij probleem laten klinken.

3 piepjes per 40 seconden:

Dit betekent dat de rookkamer van uw melder vervuild is en dat de melder schoon gezogen moet worden.

Onderstaand de procedure:
Haal de melder van de bevestigingsbeugel en zuig deze grondig schoon.
Wij wijzen u erop dat u nooit de rookmelder mag openschroeven omdat hierdoor uw garantie vervalt.
Plaats de melder weer terug op de bevestigingsbeugel.
De melder zal zich resetten en de rookkamer aanpassen aan de omgeving.

Heeft u een ASD-10Q met productiedatum voor 05.17, batch nummer XXX.05.17 (XXX is nummer, 05 is de maand, 17 is het jaar) dan kan de reset procedure tot 5,5 uur duren. Gedurende die 5,5 uur zal de rookmelder drie piepjes per 40 seconden laten horen. Het beste kunt u dit resetten doen voordat u bijvoorbeeld naar uw werk gaat.
Na 5,5 uur zal de reset voltooid zijn en zal de melder in de stand-by modus gaan.

De ASD-10Q met productie datum na mei 2017, reset zich direct na activering van de batterij.

Vals alarm, luid pulserend alarmgeluid:

Vals alarm bij rookmelders wordt zeker na een periode van goed functioneren veroorzaakt door stof(deeltjes) in de rookkamer of de rookmelder hangt op een verkeerde plek.

Klik hier voor het overzicht van de te vermijden plaatsen voor rookmelders: (document koppelen)

Stof in de rookkamer valt niet onder de garantie van de rookmelder.

Om vals alarm te voorkomen, dient de rookmelder minimaal maandelijks schoon gezogen te worden, zie uw gebruiksaanwijzing. Voor het onderhoud hoeft u de rookmelder niet van het plafond te halen, het volstaat wanneer u met de borstel op de lange stang van de stofzuiger langs de zijkant van de rookmelder schoon zuigt.

Wat u kunt proberen is de rookmelder grondig schoon te zuigen met de zachte borstel van de stofzuiger.

Plaats vervolgens de rookmelder terug op de bevestigingsbeugel en test deze.

Mocht na het uitvoeren van bovenstaande procedure de rookmelder toch nog steeds vals alarm blijven geven, kunt u proberen perslucht te gebruiken om de rookkamer stofvrij te maken.

Lukt dit ook niet dan dient de rookmelder vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Mijn ASD-10Q rookmelder geeft geen alarm bij het drukken op de testknop:

Controleer of de rookmelder correct bevestigd is op de bijgeleverde bodemplaat.

Let op: de ASD-10Q rookmelder wordt geactiveerd door een magneet in de bodemplaat. Rookmelder ASD-10 (zonder Q!) heeft een bodemplaat zonder magneet waardoor de rookmelder niet geactiveerd kan worden.

Onderhoud van uw rookmelder:

Vervanging batterij:

Deze rookmelder heeft een vaste batterij, deze kan niet vervangen worden. U dient de hele rookmelder te vervangen.

Rookmelder doorkoppelen:

Dit model rookmelder kan niet gekoppeld worden.